top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

Co powinien zrobić frankowicz z Getin Noble Banku S.A. w przypadku ogłoszenia upadłości banku?

Zaktualizowano: 17 lut 2023


W przypadku ogłoszenia upadłości przez Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji („Bank”), o ile kredytobiorca kwestionuje lub zamierza kwestionować ważność umowy powiązanej z walutą CHF, konieczne będzie z ostrożności dokonanie potrącenia swoich wierzytelności wobec Banku wynikających z nieważnej umowy (spłat w walucie PLN i CHF dochodzonych w pozwie oraz nieobjętych pozwem) z wierzytelnością Banku wobec kredytobiorcy z tytułu wypłaconego kapitału po to aby syndyk masy upadłości Banku nie mógł dochodzić całości wypłaconego kapitału kredytobiorcy z pominięciem dokonanych przez niego wpłat – w razie zakwestionowania przez kredytobiorcę ważności umowy kredytu.


Potrącenia należy dokonać wraz ze zgłoszeniem swojej wierzytelności do masy upadłości Banku. Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni i jest wyznaczany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, a biegnie od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.


W powyższym terminie należy:

  • sporządzić zestawienie z własnymi spłatami w walucie PLN i CHF (np. plik . xls),

  • przygotować dowody/potwierdzenia ww. spłat,

  • złożyć w Banku wezwanie do zapłaty ww. kwot,

  • złożyć w Banku oświadczenie o potrąceniu ww. kwot,

  • przygotować pełnomocnictwo dla mecenasa do reprezentowania w postępowaniu upadłościowym,

  • przygotować zgłoszenie wierzytelności i zgłosić wierzytelność do postępowania upadłościowego wraz z zarzutem potrącenia oraz oświadczeniem o potrąceniu oraz dowodami jak wyżej.


PAMIĘTAJ! Nieuczciwość przedawnia się na końcu.
17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page