top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

Czym jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) ?

Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) to uprawnienie nadane bankom do wydawania swoistych „nakazów zapłaty”. Bank mógł już tylko wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności i skierować takie prawomocne orzeczenie do komornika. Choć oficjalnie BTE został uznany za zagrażający prawom konsumentów i niezgodny z Konstytucją RP i zniknął w listopadzie 2015 r. z umów kredytowych, to nadal obowiązuje w przypadku spraw egzekucyjnych rozpoczętych przed tą datą.


BTE stanowił dokument, który stwierdzał istnienie danej wierzytelności banku wobec osoby biorącej kredyt lub dokonującej innej czynności bankowej. Jeżeli osoba taka, bez względu na przyczynę, nie wywiązała się z umowy, bank wystawiał wówczas BTE. Co prawda, aby taki BTE mógł stanowić podstawę do wszczęcia przez komornika egzekucji przeciwko dłużnikowi, musiał zostać opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności. Można by się pokusić o stwierdzenie, iż opatrywanie klauzulą wykonalności BTE stanowiło jedynie formalność. Sąd bowiem zazwyczaj dokonywał jedynie sprawdzenia poprawności danych osobowych dłużnika oraz podpisów a następnie upewniał się, czy od daty wypowiedzenia umowy kredytowej nie minęło 10 lat. Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, a zatem brak było jakichkolwiek błędów formalnych, Sąd nadawał klauzulę wykonalności takiemu BTE poprzez przystawienie na dokumencie pieczątki. Warto w tym momencie wspomnieć, iż Sąd nie badał sprawy pod kontem merytorycznym nie wnikając w strukturę i historię zadłużenia, warunki umowy itp.


Nowelizacja ustawy Prawo bankowe, likwidująca BTE weszła w życie 27 listopada 2015 r. Rezygnacja z wystawiania BTE nie osłabiła jednak w znacznym stopniu zabezpieczeń banków udzielających kredyty. Banki znalazły inne zabezpieczenia dla pożyczanych pieniędzy – stał się nim weksel in blanco. Takie rozwiązanie z punktu widzenia klientów nie stanowi zbyt dużej różnicy w porównaniu do BTE, ponieważ potwierdzony w sądzie weksel będzie równie skuteczną metodą na ściągnięcie należności jak BTE. Jedynie, cała procedura ulegnie znacznemu wydłużeniu, gdyż przypomnijmy, że na rozpatrzenie BTE Sąd miał zaledwie 3 dni.


UWAGA! Szacuje się, że banki wystawiały w latach 2009-2015 nawet 300-500 tys. BTE rocznie.33 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page