top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

Egzekucja komornicza na podstawie niedoręczonego nakazu zapłaty

Odebrałeś od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, ale wcześniej nie doręczono Ci z Sądu nakazu zapłaty? Takie sytuacje zdarzają się bardzo często, w szczególności jeśli zmieniliśmy adres zamieszkania, wyjechaliśmy za granicę czy przebywaliśmy w tym okresie np. w szpitalu. Istnieją również przypadki, że firmy windykacyjne celowo wskazują w pozwie nieaktualny adres pożyczkobiorcy, aby utrudnić lub nawet uniemożliwić pozwanemu obronę.


W pierwszej kolejności, gdy o sprawie dowiadujemy się w od komornika, powinniśmy ustalić na podstawie jakiego tytułu wykonawczego on działa. W piśmie otrzymanym od komornika zawiadamiającym o wszczęciu postępowania egzekucyjnego znajdziemy wszystkie podstawowe informacje dotyczące tytułu wykonawczego, powinien zostać załączony także jego odpis. Jeśli takie pismo od komornika do nas nie dotarło, a o egzekucji dowiedzieliśmy się przykładowo od pracodawcy, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z komornikiem, aby uzyskać informacje dotyczące m.in. rodzaju tytułu wykonawczego, daty jego wydania, sygnatury sprawy, sądu wydającego orzeczenie, a także daty nadania temu tytułowi klauzuli wykonalności.


Gdy uda nam się już uzyskać niezbędne informacje, możemy rozpocząć działania. Masz na to 7 dni od dnia powzięcia informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.


W takim przypadku należy złożyć zażalenie na postanowienie Sądu o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (a jeśli postanowienie to zostało wydane przez referendarza sądowego, składamy skargę na orzeczenie referendarza). W uzasadnieniu zażalenia należy wskazać okoliczności i dowody potwierdzające, że pozwany nie zamieszkiwał pod adresem wskazanym przez powoda. Takimi dowodami mogą być np. zaświadczenie o zameldowaniu czy kopia umowy najmu lokalu. Trzeba się także zwrócić do sądu o ponowne doręczenie nakazu zapłaty, tym razem na właściwy adres. Gdy sąd uwzględni zażalenie (skargę), wtedy uchyli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i ponownie wyśle nakaz zapłaty wraz z pozwem na właściwy adres. Po ich otrzymaniu masz 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty.


Nakaz zapłaty, co do którego Sąd uchylił postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nie może już stanowić podstawy dla egzekucji. Po uwzględnieniu przez Sąd sprzeciwu nakaz zapłaty utraci moc. W takiej sytuacji należy jak najszybciej poinformować o tym komornika, wnosząc jednocześnie o umorzenie egzekucji i obciążenie jej kosztami wierzyciela. Tu szczególnie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, bowiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że komornik obciąży kosztami egzekucji dłużnika.
47 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page