top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

Spłaciłeś wcześniej kredyt ? Należy Ci się zwrot pieniędzy !

Wielu kredytobiorców nie wie, że w przypadku wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu konsumenckiego, przysługuje im zwrot części kosztów pozaodsetkowych z tytułu skróconego obowiązywania umowy.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt ulega obniżeniu. Dotyczy to prowizji, odsetek czy ubezpieczenia. Jeśli więc konsument pokrył z góry koszty opłat, które byłyby normalnie pobierane w okresach miesięcznych, to ma prawo ubiegać się o proporcjonalny ich zwrot. Zwrot prowizji dotyczy wyłącznie umów zawartych po 18 grudniu 2011 r. Oczywiście zwrot taki nie będzie przysługiwał, jeżeli konsument korzystał z oferty bez prowizji lub nie spłacił kredytu przed czasem.


Zgodnie z metodą liniową do wyliczenia kwoty zwrotu, instytucja finansowa powinna podzielić wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa, a następnie pomnożyć przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania. Otrzymany wynik jest kwotą należną do zwrotu konsumentowi.


O zwrot prowizji można wnioskować do 6 lat od momentu wcześniejszej spłaty kredytu. Bank ma natomiast 30 dni na decyzję od złożenia wniosku, choć zwykle korzystają z wydłużonego okresu 60 dni.


Posiadacz kredytu hipotecznego również może uzyskać zwrot za wcześniejszą spłatę, ale na innych zasadach, bo tego typu produkt określony jest innymi przepisami, tj. ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, dotyczącą umów zawartych po dniu 21 lipca 2017 r.
22 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page