top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

Ważne zmiany w doręczeniach pism sądowych z dniem 03.07.2021 r.

Z dniem 3 lipca 2021 r. wchodzą w życie istotne zmiany w rozpoznawaniu spraw cywilnych. Są to co do zasady technicznie zmiany w tzw. ustawie covidowej. Wiążą się z nimi m.in. nowe obowiązki pełnomocników. Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie doręczeń sądowych przez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych. Wprowadzona zmiana nie ma charakteru stałego, a obowiązywać będzie jedynie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.


Nowe regulacje w zakresie doręczeń wywołują jednak liczne wątpliwości. Dopiero czas pokaże jak w praktyce będzie wyglądał system doręczeń przez Portal Informacyjny. Na chwilę obecną jest ZDECYDOWANIE więcej pytań niż odpowiedzi.


Jak więc będą wyglądały doręczenia przez Portal Informacyjny i o czym warto pamiętać:

  • w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego konieczne będzie podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu przeznaczonego do kontaktu z sądem,

  • niewykonanie powyższego obowiązku stanowić będzie brak formalny pisma,

  • sąd będzie obligatoryjnie doręczał profesjonalnemu pełnomocnikowi pisma sądowe przez Portal Informacyjny,

  • powyższy sposób doręczania nie dotyczy pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu,

  • datą doręczenia będzie data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w Portalu Informacyjnym,

  • w przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w Portalu Informacyjnym,

  • doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego,

  • przewodniczący zarządza odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma.


UWAGA! Nowa regulacja prawna zacznie być stosowania od razu do wszystkich sądowych postępowań cywilnych. Nowe przepisy stosuje się do postępowań cywilnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym adresu poczty elektronicznej radcy prawnego i numeru telefonu przeznaczonego do kontaktu z sądem stosuje się do pism procesowych wnoszonych w sprawie po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.
25 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page