top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

Jak uniknąć uznania długu?

Zaktualizowano: 25 mar 2023

Uznanie długu to nic innego jak oświadczenie dłużnika lub każdy inny przejaw jego zachowania, który pośrednio potwierdza jego świadomość o istnieniu długu i obowiązku jego zapłaty. Uznanie długu można podzielić na uznanie właściwe długu (oświadczenie wprost) oraz uznanie niewłaściwe długu (oświadczenie pośrednie).


Uznanie właściwe długu


Jego formą jest najczęściej podpisanie przez dłużnika oświadczenia woli o uznaniu długu lub ugody z wierzycielem. Poprzez powyższe działania dłużnik w sposób jednoznaczny daje wyraz swojej woli, aby dany dług w pełni uznać i co za tym idzie go spłacić.


Niewłaściwe uznanie długu


Nie ma konkretnego wyliczenia czynności, które można uznać za niewłaściwe uznanie długu. Zgodnie z art. 60 k.c., oświadczenie woli może być wyrażone przez każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie jej w postaci elektronicznej. Oznacza to, że dłużnik może uznać cały dług w sposób całkowicie nieświadomy.


Przykładowe czynności, które można potraktować jako uznanie długu:

  • dobrowolna wpłata zadłużenia (nawet 10 zł),

  • zapytanie o potwierdzenie aktualnego salda zadłużenia,

  • wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty,

  • wystąpienie z wnioskiem o umorzenie zadłużenia (kapitału lub odsetek),

  • zgoda na częściowe umorzenie długu lub na zapłatę bez kosztów i odsetek,

  • potwierdzenie salda zadłużenia,

  • zgoda na zapłatę kilku rat lub ustanowienie zabezpieczenia spłaty.


W powyższych sytuacjach, pomimo tego, że nie doszło do podpisania żadnego oświadczenia czy zawarcia pisemnej ugody dłużnik poprzez swoje zachowanie daje znać wierzycielowi, że akceptuje swój dług i jego wysokość. Zachowanie takie może przybrać formę zarówno zwykłej korespondencji pocztowej, korespondencji mailowej, SMS-ów, czy nagrań rozmów telefonicznych.


Dlatego, firmy windykacyjne często same i celowo inicjują czynności prowadzące do uznania roszczenia przez dłużników, tj. wysyłają do nich propozycje ugody, odroczenia terminu płatności, umorzenia części zadłużenia bądź prośbę o potwierdzenie salda długu. Odpowiedź na tego typu korespondencję, będzie również traktowane w kategorii uznania długu.PAMIĘTAJ! Uznanie długu niesie za sobą daleko idące skutki, prowadzić może do zasądzenia całości dochodzonego w pozwie roszczenia przez powoda i pozbawia Ciebie dalszych zarzutów, nawet zasadnych. Podejmując się zatem powyższych czynności jedynie pogarszasz swoją sytuację. Uznanie długu skutkuje także przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia.
53 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page