top of page
znak wodny_fundacja.png

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Fundacja Wsparcia i Pomocy Zadłużonym "Lady Liberty" informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, zwanym dalej „Serwisem”, mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i poglądowy. Prawa do Serwisu jako całości przysługują Fundacji Wsparcia i Pomocy Zadłużonym "Lady Liberty".  Zarówno Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: 

  • Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych;

  • Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami m.in. ww. ustaw. 

Fundacja Wsparcia i Pomocy Zadłużonym "Lady Liberty" nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do ujawnionych w Serwisie treści. Każdy użytkownik Serwisu wykorzystuje ujawnione treści dla własnych potrzeb i robi to na własną odpowiedzialność.

bottom of page