top of page

BARDZO OSOBISTE PODEJŚCIE

Konsumpcjonizmowi i chciwości rekinom finansjery mówimy dość.

Mapa huraganu

10 KROKÓW NA WYJŚCIE Z DŁUGÓW

1. PRZYZNAJ SIĘ, że jesteś bezsilny wobec długu, a Twoje życie stało się niekierowalne. 2. ZRÓB szczerą i wnikliwą inwenturę stanu swojego zadłużenia. 3. PODEJMIJ DECYZJĘ, że chcesz z tego wyjść. 4. NIE BĄDŹ bierny. 5. ZWRÓĆ SIĘ w pokorze o profesjonalną pomoc. 6. UWIERZ, że tylko wyjście ze strefy komfortu może przywrócić Tobie równowagę. 7. EDUKUJ SIĘ stale, aby zwiększać swoją świadomość prawną. 8. POZBĄDŹ się wstydu. 9. STAŃ SIĘ całkowicie gotowy na zmiany. 10. STARAJ SIĘ nieść posługę innym zadłużonym i stosuj te zasady we wszystkich jego poczynaniach.

Kobieta na moście

ZMIEŃ NAWYKI, EDUKUJ SIĘ... I ZACZNIJ ŻYĆ

Pamiętaj, nie każda wierzytelność to dług, a oddłużanie to wyczerpujący i długotrwały proces - to też wiedza i wsparcie prawne. Co łączy wszystkich zadłużonych? - Niewystarczająca ilość środków na spłatę swoich zobowiązań. Jaka jest tego przyczyna ? - Poza niskimi i nieadekwatnymi zarobkami w Polsce, to m.in. nieprawidłowe  przyzwyczajenia, konsumpcjonizm, awersja do zmian, jak również brak świadomości swoich praw. Dlatego: 

- STOP dla zadłużania się,

- STOP złym nawykom,

- ​MORALNOŚĆ DŁUGU ponad moralnością płatniczą,

- BĄDŹ ŚWIADOMYM OBYWATELEM.

Bramkarz hokejowy

TYLKO 5% ZADŁUŻONYCH SIĘ BRONI...

DLATEGO BĄDŹ ELITĄ!

Pamiętaj, tylko BIERNI mają komornika! Jeżeli odebrałeś z Sądu nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny - broń się. Masz 14 dni na jego zaskarżenie. Nie wstydź się i nie bądź obojętny - te firmy tylko na to liczą. Zarejestruj się też w EPU i w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych - to konieczność. Będziesz wówczas całkowicie panował nad tym, co dzieje się z Twoimi sprawami w Sądach i będziesz mógł znacznie wcześniej przygotować się organizacyjnie do obrony i obrać właściwą strategię procesową.

Podpis

NIE PORĘCZAJ, NIE PODPISUJ WEKSLI

- TO MOŻE CIĘ ZNISZCZYĆ!

"Kto ręczy, ten jęczy", więc dwa razy zastanów się zanim poręczysz jakikolwiek kredyt (nawet rodzinie). Największe ryzyko wywołują natomiast weksle in blanco, ponieważ nie mają wpisanej kwoty do zapłaty i może się okazać, że zostaną wypełnione na znacznie zawyżoną kwotę. Istnieje też poważne ryzyko, że takie weksle wpadną w niepowołane ręce i nieuczciwa osoba wypełni je i “puści w obieg” przez indos. Bardzo trudna i kosztowna wówczas jest obrona przed Sądem.

tnij_KK_1.JPG

POTNIJ KARTY KREDYTOWE

Karta kredytowa pogrążyła już nie jedną osobę zadłużoną. Wg. danych NBP, Polacy na koniec września 2022 r. posiadali 4,985 mln kart kredytowych, których łączne saldo zadłużenia wyniosło 13,989 mld zł, co w przeliczeniu na kartę daje średnie zadłużenie na poziomie 2.806 zł (na koniec września 2020 r. było to 2.676 zł). Wyciągnij więc nożyczki i potnij wszystkie swoje karty kredytowe. Następnie, nie zastrzegaj ich, tylko zablokuj, aby bank nie wysłał Tobie duplikatu. 

STOP złym nawykom. STOP długom.

Biznesmeni z parasolami

OGRANICZ LICZBĘ RACHUNKÓW

Jak wynika z raportu PRNews.pl banki o profilu uniwersalnym (bez SKOK-ów i banków spółdzielczych) na koniec marca 2022 r. prowadziły 35,6 mln rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, co w przeliczeniu na  jedna osobę w wieku produkcyjnym (18-64 lat) daje 2 ROR / 1 osobę bez  uwzględnienia rachunków w SKOK-ach i bankach spółdzielczych. 

STOP złym nawykom.

bottom of page