top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

Co to jest kredyt konsumencki ?

Zaktualizowano: 17 kwi 2023

W przepisach polskiego prawa ustawodawca ściśle określił, co to jest kredyt konsumencki i w jaki sposób oraz kto może go zaciągnąć. Definicja tego produktu bankowego znalazła się w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Ściśle określono tu jego specyfikę. Kredyt konsumencki udzielany jest obecnie przez różne podmioty, nie tylko banki, również firmy pożyczkowe czy SKOK-i.


Co to jest? Otóż umowa o kredyt konsumencki to taka, w której wartość zobowiązania finansowego nie przekracza 255.550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie obcej. Ponadto, taki kredyt udzielany jest na cele niezwiązane z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą bądź z jego działalnością zawodową. Kredyt konsumencki mogą zaciągać wyłącznie osoby fizyczne.


Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się w świetle przywołanej ustawy także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona powyżej.


W ustawie doprecyzowano również, które umowy kredytowe mogą być uznane za kredyt konsumencki. Wśród nich wyróżnione zostały:

  • umowa pożyczki;

  • umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;

  • umowa o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;

  • umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;

  • umowa o kredyt odnawialny.19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page