top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

E-Sąd / EPU

Sąd elektroniczny zwany powszechnie e-Sądem jest specyficznym sądem krajowym, który działa zdalnie w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w VI Wydziale Cywilnym i rozpatruje pozwy z całego kraju w elektronicznym postępowaniu upominawczym, bez względu na miejsce zamieszkania pozwanego.


W e-Sądzie orzekają przede wszystkim referendarze sądowi i to oni wydają nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które wysyłane są co roku w milionach egzemplarzy do pozwanych z całego kraju.


Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) to specjalny tryb rozpoznawania roszczeń za pośrednictwem systemu informatycznego e-Sądu. EPU zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.


Specyfiką postępowania cywilnego prowadzonego przez e-Sąd jest to, że powód (banki, fundusze sekurytyzacyjne, parabanki) składając pozew powołuje w jego treści wyłącznie na okoliczności i nie udowodnia swoich twierdzeń, tzn. nie załącza żadnych dowodów.


Konstrukcja procesu elektronicznego polega więc na tym, że e-Sąd wydając nakaz zapłaty nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń powoda.


Aby e-Sąd rozpoznał sprawę:

  1. Roszczenie wierzyciela nie może być bezzasadne.

  2. Nie mogą istnieć żadne wątpliwości co do istnienia długu.

  3. Roszczenie nie może być przedawniony.


UWAGA! Jedynie ok. 3% wydanych przez e-Sąd nakazów zapłaty jest zaskarżana, dlatego NIE BĄDŹ BIERNY!

25 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page